Autorzy

Dr Joanna Stojak

Dr Joanna Stojak jest pracownikiem naukowym Instytutu Biologii Ssaków PAN w Białowieży. W swoich badaniach analizuje (i) wpływ współczesnych i przeszłych zmian klimatu oraz działalności człowieka na historię ewolucyjną, zasięgi występowania różnych gatunków oraz bioróżnorodność; (ii) zmienność sekwencji barcodowych gatunków chrząszczy ważnych w entomologii sądowej, użytecznych do szacowania czasu zgonu oraz (iii) interakcje pomiędzy gatunkami rezerwuarowymi (gryzonie) i patogenami wywołującymi zoonozy u ludzi (m.in. boreliozę, zakażenia hantawirusowe). https://www.researchgate.net/profile/Joanna_Stojak https://ibs.bialowieza.pl/pracownicy/joanna-stojak/