Autorzy

Wiktoria Zgórecka

Jestem studentką V roku biotechnologii medycznej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. Od rozpoczęcia studiów, w 2018 roku, należę do Studenckiego Koła Naukowego Genetyki Medycznej. Zainteresowanie nauką towarzyszyło mi już od najmłodszych lat, dzięki pojawieniu się na mojej drodze nieprzeciętnych nauczycieli. Moją inspiracją do podjęcia kariery naukowej było przeczytanie biografii Marii Skłodowskiej-Curie już w Szkole Podstawowej. Pasjonuję się głównie genetyką, biologią rozwoju oraz badaniami w obszarze komórek macierzystych. Obecnie piszę pracę magisterską, której celem jest zbadanie wpływu czynnika hamującego białaczkę (Leukemia Inhibitory Factor – LIF) na ekspresję markerów mezenchymalnych komórek macierzystych (CD90, CD105, CD44, CD73) w świńskich jajnikowych komórkach ziarnistych w warunkach hodowli pierwotnej in vitro. Każdą wolną chwilę lubię spędzać w laboratorium.