Tkanka cenniejsze niż złoto, czyli czym jest biobank?

Dr Marzena Wojtaszewska
Dr Marzena Wojtaszewska 21 lut, < 1 minuta czytania

Są takie banki, w których nie ma bankierów, są za to pracownicy laboratoryjni. Zamiast sejfów są zamrażarki, zamiast depozytów- maleńkie probówki. W nich z kolei znajduje się towar cenniejsze niż złoto, platyna i diamenty. Są to fragmenty… ludzkich tkanek.

Czym są biobanki?

Najprostsza definicja biobanku, bo o nich mowa, głosi, że jest to instytucja – publiczna lub prywatna- przechowująca i katalogująca komórki, tkanki, narządy lub ich fragmenty. Cele takiego przechowywania mogą być różne: naukowe (dla celów poznawczych), edukacyjne (szkolenie uczniów i kadry biomedycznej), rolnicze i przemysłowe (przechowywanie odmian roślin uprawnych, produkcyjnych szczepów drobnoustrojów), ekologiczne (banki bioróżnorodności) lub medyczne (transplantologia, medycyna prokreacyjna). Można się domyślić, że nie tylko cele, ale i rodzaje bankowanego materiału mogą być różnorodne. Biobankować można komórki bakterii i grzybów, szczepy wirusów, nasiona i fragmenty roślin, tkanki i organy zwierzęce oraz tkanki ludzkie zdrowe i patologiczne zmienione, a także komórki rozrodcze. Można też przechowywać w takich biobankach ekstrakty białkowe, izolaty kwasów nukleinowych, płyny fizjologiczne, toksyny i metabolity, czy materiał kopalny- archeologiczny i paleobiologiczny.

Genetyka jako nauka jest nierozerwalnie związana z biobankowaniem, gdyż trudno wyobrazić sobie jakiekolwiek badania genetyczne bez możliwości przechowania tkanek czy pracy z wystandaryzowanymi szczepami bakteryjnymi lub ludzkimi.  Bez biobanków nie byłoby komórek HeLa, polimerazy Taq i innych stosowanych na codzień przez biotechnologów odczynników enzymatycznych… Ba! Nie byłoby piwa, które jest dla wielu odkryć genetycznych inspiracją! W kolejnych wydaniach FiMG postanowiliśmy pokazać Wam, dlaczego rola biobanków w genetyce i genomice jest coraz większa, opiszemy trudności i nadzieje, jakie się z przechowywaniem próbek wiążą. Pozostaje mi życzyć udanej lektury! Zaczynajmy!

Bibliografia:

https://en.wikipedia.org/wiki/Biobank

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3894636/

Podziel się: