Przyszłość genetyki – okiem bioetyka

O przyszłości rozwoju samej genetyki nie napiszę zbyt wiele, gdyż nie jest to obszar w którym czuję się ekspertem. Chociaż mogę powtórzyć za filozofami i socjologami przyglądającymi się współczesnej nauce, że rewolucja Wielkich Danych i uczenia maszynowego z pewnością odmieni tę naukę, jak wiele innych, pozwalając wydobywać o wiele więcej informacji z istniejącego materiału empirycznego.

Jednak kluczowe z mojej perspektywy są zmiany, które genetyka wniesie w praktykach społecznych i jakie problemy za sobą pociągnie. Nowe terapie genowe to oczywiście rewolucja w medycynie, ale możliwość eliminacji chorób genetycznych to także możliwość kontroli zmienności genetycznej człowieka i tutaj należy się spodziewać wielkiej presji na zmianę istniejących praktyk społecznych dotyczących prokreacji ze strony genetyki. Będą stały za tym silne moralne reakcje, ale też znaczne będzie pole do zupełnie nowych nadużyć. Innym wyzwaniem jest inkorporowanie naszej gwałtownie rosnącej wiedzy genetycznej do praktyk związanych z prawem, zatrudnieniem, ubezpieczeniami. Szczególnie niebezpieczne wydaje mi się tutaj narastające wśród laików złudzenie determinizmu genetycznego. Wreszcie wielkim wyzwaniem będzie edukacja w tak ważnej dla wszystkich, ale tak niezwykle złożonej dziedzinie. Na pewno nie zabraknie wyzwań dla bioetyków, prawników, prawodawców i aktywistów społecznych.

Podziel się: