Autorzy

Prof. Wojciech Dragan

Prof. Wojciech Dragan
Wojciech Dragan, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kieruje Katedrą Psychologii Różnic Indywidualnych. Naukowo zajmuje się analizą biologicznych podstaw zachowania (w tym genetyką zachowania). Członek Rady Upowszechniania Nauki PAN. Sekretarz Komitetu Psychologii PAN. Prowadzi psychologiczno-genetycznego bloga na FB: https://www.facebook.com/genyizachowanie/