Autorzy

Dr Tomasz Stokowy

Interesuje się zastosowaniem nowych technologii w medycynie. Jest zaangażowany w kilka projektów bioinformatyki medycznej na dużą skalę skoncentrowanych na rzadkich zaburzeniach, nowotworach i podłożu genetycznym chorób (m.in. schizofrenia). Jest ukierunkowany nie tylko na analizę danych, ale także na medycynę spersonalizowaną i aspekty kliniczne. W swojej pracy wykorzystuje nowoczesne narzędzia bioinformatyczne oraz pisze dedykowane oprogramowania w R, Unix Shell, Perl, Python czy JavaScript.