Autorzy

Prof. Paweł Golik

Prof. Paweł Golik
Profesor na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, kieruje Instytutem Genetyki i Biotechnologii, związany jest także z Instytutem Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie. Wykłada na Wydziale Biologii i Wydziale Artes Liberales UW. Naukowo zajmuje się ewolucją systemu ekspresji genów w mitochondriach, interesuje się też paleogenomiką i genomiką porównawczą. Współpracuje też z artystami tworzącymi na pograniczu nauki i sztuki. Popularyzator nauki, przewodniczący Rady Upowszechniania Nauki PAN.