Autorzy

Dr Paweł Zawadzki

Dr Paweł Zawadzki
Biotechnolog, naukowiec od wielu lat zajmujący się organizacją DNA oraz mechanizmami naprawy DNA. Wyjazd do Oxfordu na 7 lat i praca na jednym z najlepszych Uniwersytetów na świecie w grupie prof. Sherratta, zaowocowały zdobyciem dodatkowej wiedzy i doświadczenia z zakresu biochemii, mikrobiologii i biofizyki. Obecnie jego działania zawodowe są skupione na zrozumieniu systemów naprawy DNA i wykorzystania tej wiedzy do optymalizacji terapii celowanych. Jego misją jest transfer wiedzy akademickiej bezpośrednio do gabinetu, w którym czeka pacjent. Wdraża sekwencjonowanie całego genomu jako podstawowego narzędzia diagnostyki chorób rzadkich oraz chorób nowotworowych. Jest współzałożycielem firmy MNM Diagnostics, która za cel stawia sobie jak najlepsze zrozumienie informacji zakodowanej w genomie w celu identyfikacji chorób rzadkich lub ukierunkowaniu walki z chorobami takimi jak nowotwory.