Autorzy

Dr Paweł Sztromwasser

Dr Paweł Sztromwasser
Jest bioinformatkiem z wieloletnim doświadczeniem w zakresie analizy danych uzyskanych w procesie sekwencjonowania. Na swoim koncie ma analizę imponującej liczby setek eksomów i genomów pacjentów, ale również genomów bakterii. Po obronie doktoratu w 2014 zajmował się doskonaleniem narzędzi bioinformatycznych zarówno w Polsce, jak i za granicą, w głównej mierze w celu lepszej diagnostyki chorób rzadkich. Pracował w Center for Medical Genetics przy Haukeland University Hospital (Bergen, Norwegia), jak również na Łodzkim Uniwersytecie Medycznym. Swoją pracą chciałby przyłożyć się do upowszechnienia w Polsce diagnostyki genetycznej opartej o najnowsze technologie z zakresu genomiki, oraz wykorzystujacej najlepsze narzędzia bioinformatyczne.