Autorzy

Dr Paula Dobosz

Dr Paula Dobosz
Redaktor Naczelna "Genetyki". Genetyk, specjalistka medycyny genomowej, zajmuje się przede wszystkim genetyką i genomiką nowotworów. Naukowo szczególnie zainteresowana immunoonkologią. Swoją przygodę z biologią molekularną i medycyną rozpoczynała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Aby lepiej rozumieć problemy pacjentów onkologicznych, ukończyła również studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej i onkopsychologii. Po obronie doktoratu pracowała naukowo, studiowała i szkoliła na stażu podoktorskim się m.in. w Cambridge University (UK), Tel Aviv University (IL) i Georgetown University (USA). W 2018 roku, jako jedna z kilkunastu pierwszych osób na świecie, uzyskała dyplom Genomic Medicine, ukonczywszy studia medyczne na prestiżowej brytyjskiej uczelni Cambridge University. Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji specjalistycznych, autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. PTGC, ESHG, ESMO.  Współtworzyła naukowy start-up MNM Diagnostics jako Dyrektor ds. Rozwoju Naukowego. Obecne pracuje w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie jako kierownik Zakładu Genetyki i Genomiki. Zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza najnowszych osiągnięć w dziedzinie genetyki, a od prawie 10 lat prowadzi genetycznego bloga „Fakty i Mity Genetyki”.