Autorzy

Dr Paula Dobosz

Dr Paula Dobosz
Genetyk, specjalistka genetyki i genomiki nowotworów, specjalistka medycyny genomowej. Naukowo szczególnie zainteresowana immunoonkologią. Prowadzi badania nad sposobami komunikacji, jakie komórki nowotworowe wykorzystują do zatrzymywania agresji ze strony układu immunologicznego człowieka, starając się odpowiedzieć na pytanie: dlaczego tak jest, że nasz układ immunologiczny czasem przestaje walczyć i pozwala na rozwój nowotworu? Swoją przygodę z biologią molekularną i medycyną rozpoczynała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, jest też absolwentką Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Aby lepiej rozumieć problemy pacjentów onkologicznych, ukończyła również studia magisterskie w zakresie psychologii klinicznej i onkopsychologii. Po obronie doktoratu pracowała naukowo, studiowała i szkoliła na stażu podoktorskim się m.in. w Cambridge University (UK), Tel Aviv University (IL) i Georgetown University (USA). W 2018 roku, jako jedna z kilkunastu osób na świecie, uzyskała dyplom Genomic Medicine, ukonczywszy studia na prestiżowej brytyjskiej uczelni Cambridge University. Uczestniczka kilkudziesięciu międzynarodowych konferencji specjalistycznych, autorka lub współautorka wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych. Jest członkiem wielu międzynarodowych towarzystw naukowych, m.in. PTGC, ESHG. Specjalizuje się w immunoonkologii, genetyce i genomice nowotworów, szczególnie genetycznych aspektach immunoonkologii. Zajmuje się również popularyzacją nauki, zwłaszcza najnowszych osiągnięć w dziedzinie genetyki, a od prawie 10 lat prowadzi genetycznego bloga „Fakty i Mity Genetyki”.