Autorzy

Mateusz Dobosz

Mateusz Dobosz
Student kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Pasjonuje się genetyką, inżynierią tkankową i chirurgią. W czasie studiów silnie zaangażowany jest w organizację konferencji naukowych oraz szeroko pojętą działalność studenckich kół naukowych. W wolnym czasie interesuje się podróżami i fantastyką.