Autorzy

Magda Mielczarek

Magda Mielczarek
Od 2016 doktor nauk biologicznych, pracuje jako adiunkt w Katedrze Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Jest stypendystką nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2020-2023). Odbyła dwa 3-miesięczne staże zagraniczne na Uniwersytecie Aarhus w Danii (2013, 2015) oraz jeden 3-miesięczny na Uniwersytecie Illinois w Urbana-Champaign w Stanach Zjednoczonych (2019). Na co dzień zajmuje się genomiką i profilowaniem ekspresji genów u zwierząt. Za największe osiągnięcia naukowe uznaje bycie recenzentem pracy doktorskiej na Uniwersytecie Guelph w Kanadzie (2019) oraz zaproszenie do wygłoszenia wykładu na Uniwersytecie Purdue w Stanach Zjednoczonych (2019). Prywatnie jest kociarą.