Autorzy

Dr Łukasz Szydłowski

Dr Łukasz Szydłowski
Dr Łukasz Szydłowski rozpoczął karierę naukową na Uniwersytecie w Edynburgu, gdzie ukończył studia licencjackie z Biotechnologii w 2010, po czym ukończył doktorat na Uniwersytecie w Cambridge w 2015. Poźniej pracował w Wageningen, po czym na 4 lata wyjechał pracować w Okinawa Institute of Science and Technology. Zakres prac obejmował otrzymywanie czystej energii elektrycznej równocześnie przy oczyszczaniu ścieków, używając tzw. mikrobiologicznych ogniw paliwowych (MFC). Tam zajmował się projektowaniem reaktorów do badań przesiewowych na elektrogennych mikroorganizmach, porównywaniu składu metagenomów i metatranskryptomów z zestawieniem sygnałów elektrycznych generowanych przez konsorcja mikrobowe. Identyfikował również nowe szczepy bakterii elektrogennnych z metagenomów oraz przeprwadzał edycję genomów bakteryjnych przy użyciu technologii CRISPR. Jest obecnie zainteresowany badaniem zależności metabolicznych wewnątrz mikrobiomów.