Autorzy

Dr Krzysztof Szczepaniak

Dr Krzysztof Szczepaniak
Dr Krzysztof Szczepaniak uzyskał tytuł doktora w Międzynarodowym Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Następnie pracował jako postdoc w laboratorium Stanisława Dunin-Horkawicza w Warszawie, a w 2020 roku dołączył do Grupy Genomiki Drobnoustrojów jako Postdoc. Projekt Krzysztofa skupia się na scharakteryzowaniu mozaikowatości proteomu fagowego. Jest również odpowiedzialny za zarządzanie danymi i zasobami w MGG.