Autorzy

mgr Katarzyna Dzięgielewska

mgr Katarzyna Dzięgielewska
W 2014 rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku biotechnologia, w trakcie których dwukrotnie uzyskała Stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Podczas studiów II stopnia wzięła udział w programie Erasmus +, podczas którego przez 5 miesięcy studiowała biotechnologię na Universidad de Jaen w Hiszpanii. Tytuł magistra biotechnologii na UAM uzyskała z wyróżnieniem dla najlepszych studentów w 2019 r. Przez rok pracowała w Polskim Rejestrze Wrodzonych Wad Rozwojowych na UM w Poznaniu. Po studiach odbyła staż w poznańskiej firmie biotechnologicznej zajmującej się syntezą oligonukleotydów – FutureSynthesis, a obecnie zasila szeregi poznańskiego start-upu naukowego MNM Diagnostics.