Autorzy

Prof. Katarzyna Tońska

„Od zawsze” związana z Wydziałem Biologii Uniwersytetu Warszawskiego gdzie teraz jest profesorem i  zastępczynią dyrektora Instytutu Genetyki i Biotechnologii. Uczy genetyki na Wydziale Biologii i od niedawna w Centrum Nauk Sądowych UW. Szczególną sympatią darzy wszelkie aspekty genetyki człowieka. Wiąże się to z jej zainteresowaniami naukowymi czyli chorobami mitochondrialnymi, ich podłożem molekularnym i epidemiologią. A, że życie to nie tylko praca (nawet najbardziej fascynująca) to jeździ na rowerze, czyta i podróżuje.