Autorzy

Dr Katarzyna Reszka

Ukończyłam Analitykę Medyczną na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w 2014 roku. Następnie 4 lata później obroniłam tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej. Od 4 roku studiów magisterskich głównym obszarem moich zainteresowań była genetyka. Od początku pracowałam w laboratorium genetycznym w Lublinie, zajmującym się analizą profilu molekularnego nowotworów litych w celu kwalifikacji pacjentów do zindywidualizowanych, nowoczesnych terapii. Genetyka jest moją pasją. Fascynują mnie możliwości jej wykorzystania i to co jeszcze nieodkryte. Poza pracą w laboratorium relaksuję się na zajęciach fitness i spacerze z psami.