Autorzy

Katarzyna Ferdyn

Katarzyna Ferdyn
Doradca Zarządu w Polskim Banku Komórek Macierzystych S.A., Dyrektor Polskiego Centrum BioBankowania utworzonego w MNM Diagnostics Sp. z o.o., CEO w Medical and Science Sp. z o.o. Od 2004 r. związana z branżą biotechnologiczną. Posiada wieloletnie doświadczenie w modelowaniu, mapowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu procesami w bankach tkanek i komórek, wytwórniach produktu leczniczego, laboratoriach diagnostycznych etc. Zaprojektowała i wdrożyła QMS (Quality Management System) dla kilkudziesięciu procesów. Wyniki jej pracy były oceniane przez instytucje rządowe oraz komercyjne. Jakość wdrożeń zostawała potwierdzona przyznaniem m.in. pozwoleń Ministra Zdrowia w zakresie prowadzonej działalności dla banku tkanek i komórek, certyfikatami, akredytacjami instytucji międzynarodowych dla konkretnego wdrożenia. Od 2015 r. współpracuje jako QMS Technical Expert w BBMRI-ERIC. Jest również reprezentantem w Polskim Komitecie Normalizacyjnym (PKN) w KT 287 ds. Biotechnologii. Aktywnie uczestniczyła w pracach nad Normą ISO 20387 Biotechnology-Biobanking-General requirements for Biobanking. Współautorka licznych publikacji oraz wystąpień https://www.researchgate.net/profile/Katarzyna-Ferdyn Prywatnie uwielbia zajmować się ogrodem, wyszywać gobeliny i gotować dla rodziny oraz gości.