Autorzy

Daryna Pikulska

Daryna Pikulska
Absolwentka studiów licencjackich z biotechnologii na uniwersytecie Jagiellońskim. Przez dwa lata pracowała jako stażystka w Małopolskim Centrum Biotechnologii (MCB) nad projektem bioinformatycznym polegającym na badaniu genomów bakteryjnych i wyszukiwaniu sekwencji insercyjnych. Tematem pracy licencjackiej było wyszukiwanie transpozonów i przenoszących nimi genów m.in. genów oporności na antybiotyki. W trakcie studiów otrzymała stypendium na wymianę zagraniczną i studiowała pół roku w Niemczech, gdzie w ramach stażu pracowała w Instytucie Funkcjonalnej Analizy Genów IFAG (Institute for Functional Gene Analytics) nad przygotowaniem biblioteki DNA do sekwencjonowania genu SELENBP1. Oprócz pracy naukowej organizowała różnorodne wydarzenia w tym wykłady na tematy związane z biotechnologią w ramach działalność w Samorządzie Studenckim (SSUJ). Wolny czas lubi spędzać grając na ukulele, najbardziej w trakcie wycieczek pod namiot.