Autorzy

Dr Bogna Smug

Dr Bogna Smug
Dr Bogna Smug ukończyła matematykę stosowaną na Politechnice Wrocławskiej, a następnie stosowała matematykę finansową, równania różniczkowe i statystykę w różnych dziedzinach przemysłu. Swoje powołanie odnalazła jednak w mikrobiologii. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskała na University of Exeter, gdzie studiowała ewolucyjne znaczenie kooperacji pomiędzy mikroorganizmami. Obecnie jest pracownikiem naukowym w Małopolskim Centrum Biotechnologii. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na ekologii i ewolucji mikroorganizmów, a w szczególności na pochodzeniu genetycznej i fenotypicznej różnorodności. W swoich badaniach wykorzystuje modelowanie matematyczne oraz analizę danych genomicznych.