Autorzy

Bartosz Wojtas

Bartosz Wojtas
Jest absolwentem Międzywydziałowego Studium Biotechnologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień doktora uzyskał w Klinice Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej Instytutu Onkologii Oddział w Gliwicach. Odbył staż przed doktorem w Hospital Clinic w Barcelonie oraz staż doktorancki na Oddziale Endokrynologii i Nefrologii Uniwersytetu w Lipsku w Niemczech. Przez ostatnie lata zainteresowany był głównie molekularną onkologią. Jest współautorem wielu publikacji w czasopismach takich jak Cell Reports, Glia i Acta Neuropathologica Communications. Był stypendystą NCN i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Obecnie jest Kierownikiem Pracowni Sekwencjonowania w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, PAN.