Autorzy

Dr Artur Cieślewicz

W latach 2000 – 2005 studiowałem biotechnologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po uzyskaniu tytułu magistra podjąłem studia doktoranckie, które zakończyłem w roku 2009, uzyskując tytuł doktora nauk biologicznych. Ponadto, w latach 2012 – 2017 studiowałem informatykę na Politechnice Poznańskiej – studia zakończyłem, uzyskując tytuł inżyniera. Od roku 2009 pracuję w Zakładzie Farmakologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jako pracownik naukowo dydaktyczny prowadzę zajęcia z tematyki farmakogenetyki oraz terapii genowej. Moje zainteresowania badawcze obejmują zastosowanie genetyki w farmakologii oraz bioinformatykę.