Autorzy

Dr Anna Supernat

Dr Anna Supernat
Jest absolwentką Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pracę doktorską zrealizowała w Zakładzie Biologii Komórki w Katedrze Biotechnologii Medycznej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta. Staż podoktorski odbyła w 2015r. w Cancer Research UK, w instytucie należącym do Uniwersytetu w Cambridge. Obszarami badawczymi dr Anny Supernat są płynne biopsje w nowotworach. Współpracowała m.in. z Uniwersytetem w Bergen (Norwegia) oraz Cancer Center Amsterdam (Uniwersytet VUmc, Holandia).