Autorzy

Dr Agnieszka Piotrowska-Nowak

Dr Agnieszka Piotrowska-Nowak
Biolog molekularny, genetyk, związana z Uniwersytetem Warszawskim od początku swojej kariery naukowej, obecnie pracuje jako asystent badawczo-dydaktyczny w Instytucie Genetyki i Biotechnologii UW w Warszawie. Naukowo zajmuje się analizą genomu mitochondrialnego i jego rolą w rozwoju chorób człowieka. Rozwija zainteresowania nad sekwencjonowaniem następnej generacji i analizą bioinformatyczną w diagnostyce genetycznej.