Autorzy

mgr Agata Jóźwiak

mgr Agata Jóźwiak

Absolwentka Biofizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W trakcie studiów I stopnia w ramach programu Erasmus+ odbyła ponad półroczny staż na Vrije Universiteit Amsterdam. Po obronie pracy licencjackiej wyjechała na 3-miesięczny staż do Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W ramach studiów magisterskich prowadziła badania z wykorzystaniem technologii edycji genomu CRISPR-Cas9. Doświadczenie laboratoryjne zdobyła także w Wielkopolskim Centrum Zaawansowanych Technologii. W trakcie studiów wielokrotnie otrzymała stypendium Rektora dla najlepszych studentów, zrealizowała także indywidualny tok studiów na Wydziale Fizyki oraz na Wydziale Biologii UAM. Obecnie doktorantka w Instytucie Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk.